Pedagogové

Pedagogický sbor ve školním roce 2017/2018

Vedení školy

Mgr. Pavel Svatoš ředitel ZŠ TV
Mgr. Jitka Hájková zástupce ředitele ZPP, IVT

Třídní učitelé

1. Mgr. Dagmar Pavlíčková 1. stupeň
2. Mgr. Alena Malá 1. stupeň
3. Mgr. Dana Krátká 1. stupeň
4. Mgr. Hana Svojanovská 1. stupeň
5. Ing. Eva Trejtnarová AJ, VV
6. Mgr. Radomil Jindra D, OV, RV, HV, ČSP
7. Mgr. Eva Svatošová PŘ, CH, ČSP, AJ
8. Mgr. Miroslav Kalvach Z, TV, ČSP, M, VL
9. Mgr. Miroslava Kroulíková  ČJ, OV, výchovná poradkyně

Další vyučující

Mgr. Jolana Morávková F
Jarmila Šamánková
Mgr. Kateřina Pirklová

Mgr. Blanka Sychrová

Bc. Kateřina Váňová

M, HV

ČJ, NJ, Z, PŘV

asistent pedagoga

 

Školní družina

Vladimíra Gabková vychovatelka
Jarmila Šamánková vychovatelka

Ostatní pracovníci

Pavel Vaňous

Lenka Hledíková

Pavlína Kosturková

Monika Lukesová

Věra Březinová

Iveta Kalousová

Lenka Diblíková

 

školník

uklízečka

uklízečka

vedoucí školní jídelny

vedoucí kuchařka

kuchařka

zaučená kuchařka