Pedagogové

Pedagogický sbor ve školním roce 2016/2017

Vedení školy

Mgr. Pavel Svatoš ředitel ZŠ TV
Mgr. Jitka Hájková zástupce ředitele ZPP, IVT

Třídní učitelé

1. Mgr. Alena Šebková 1. stupeň
2. Mgr. Dagmar Pavlíčková 1. stupeň
3. Mgr. Hana Svojanovská 1. stupeň
4. Mgr. Dana Krátká 1. stupeň
5. Mgr. Radomil Jindra D, OV, RV, HV, VL, PŘV
6. Mgr. Eva Svatošová PŘ, CH, ČSP, AJ
7. Mgr. Miroslav Kalvach Z, TV, ČSP, M,
8. Mgr. Karolína Kapounová TV, PŘV, PČ, VV, NJ
9. Mgr. Miroslava Kroulíková  ČJ, OV, výchovná poradkyně

Další vyučující

Ing. Eva Trejtnarová AJ
Jarmila Šamánková F, TV
Mgr. Kateřina Pirklová M, F

Školní družina

Vladimíra Gabková vychovatelka
Jarmila Šamánková vychovatelka

Ostatní pracovníci

Pavel Vaňous

Lenka Hledíková

Pavlína Kosturková

Monika Lukesová

Věra Březinová

Iveta Kalousová

Lenka Diblíková

Dana Jirsová

školník

uklízečka

uklízečka

vedoucí školní jídelny

vedoucí kuchařka

kuchařka

zaučená kuchařka

zaučená kuchařka