Pár slov z historie

Střípky z minulosti zdejší školyskola_stara_foto

Česká státní menšinová škola obecná dvoutřídní v Hylvátech –

tak se nazývala škola, která byla zřízena v roce 1919, byla umístěna v tehdejší škole německé, dnes čp. 128, pro 68 „dítek“.

Léty přibývalo žáčků, tříd, školství doznávalo změn a některé aspekty, hlavně z let třicátých, překvapují. Vyučovací předměty jako počty, jazyk vyučovací či ruční práce a tělocvik neudivují, ale že mezi nepovinné předměty např. ve školním roce 1937 – 1938 patřil těsnopis, francouzština, hra na housle a psaní na stroji je překvapivé.

Školní knihovna měla tři součásti: knihovnu učitelskou, knihovnu žákovskou a knihovnu učebnic pro chudé – ta byla vždy nejpočetnější. 

To už byla škola měšťanská a příslušely k ní nejen Hylváty, ale i „přiškolené obce“ – Dlouhá Třebová, Řetová, Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, Oldřichovice, Černovír, Libchavy Horní, Dolní, Střední, Brandýs nad Orlicí, Řetůvka a Parník.

V Hylvátech tehdy žilo 1242 obyvatel, z nichž bylo 521 Čechů, 685 Němců a 36 jiné národnosti.

31. srpna a 1. září 1945 se konal zápis do Obecné školy v Ústí nad Orlicí II – Hylvátech, nastoupilo tehdy 122 žáků. Většina z nich byla národnosti české nebo z rodin smíšených a jen „několik dětí bylo z rodin, jich rodiče žádali o československou státní příslušnost. Mnozí z těchto žáků navštěvovali za okupace školy jen německé, takže dovedli sice česky, ale znalostí mluvnice české neměli. Poněvadž však v posledním roce války buď pro poplach z náletů, nebo pro nedostatek uhlí málo bylo vyučováno, byly znalosti všech žáků velmi malé úrovně a s vyučováním jazyku českému bylo nutno ve všech třídách začít skoro od začátku.“

Z učitelů a učitelek, kteří zde od tohoto roku působili, zde nejdéle učila paní učitelka Věra Kovařovicová, která dnes bydlí v Ústí nad Orlicí, Špindlerově ulici.

Rodičovské sdružení bylo ustanoveno též v roce 1945. Jako pohádka dnes zní současným žákům, když slyší, jak byly o Vánocích děti obdarovávány vánočkami, punčochami a rukavicemi. Peníze na dárky byly vybírány po rodinách.

Na závěr citace z kroniky:

„Z úspor v rozpočtu dovolila místní školní rada v Ústí nad Orlicí, aby byl pro školu zakoupen velký radiový přijímač s mikrofonem a 4 ampliony do všech tříd. Náklad na stroj činí 14 500,- Kč. Instalaci vedení zaplatí Rodičovské sdružení. Stroj dosud dodán nebyl.                        

28. června 1948

Josef Zajíček, řídící učitel“