Stáří i mládí společně zpívá

Ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK v Ústí nad Orlicí vystoupily i letos děti naší školy v Domově důchodců se svým malým hudebním programem zaměřeným k oslavě Dne matek. V letošním roce děti nacvičily písničky, které babičky i dědečkové znají a mohou si je s dětmi zazpívat – „lidovky“ z jejich mládí. A opravdu se podařilo. Byla to příjemná i smysluplná akce.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

V okresním kole Mc Donald“s Cupu jsme získali 4. místo

Ve středu 9. května se na stadionu TJ Jiskara Ústí nad Orlicí uskutečnilo okresní kolo21. ročníku  fotbalové soutěže Mc Donald“s Cup. Družstvo naší školy, jako vítěz okrsku, této soutěže v kategorii žáků ročník narození 2006 – 2008 nastoupilo proti hráčům ze čtyř základních škol okresu, vítězům jednotlivých okrsků. Jedna výhra a tři prohry nakonec přineslo družstvu celkově čtvrté místo.  Hylvátskou školu reprezentovalo 8 chlapců a 1 dívka. Nejlepším střelcem turnaje se opět stal Jakub Zachař z páté třídy. Všem reprezentantům gratulujeme k dosaženému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Pavel Svatoš

 

Rubriky: Aktuality |

Co dělám rád/ráda

„Co dělám rád/ráda“ je název výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo město Ústí nad Orlicí.

Výtvarná díla byla vystavena v rámci Veletrhu sociálních služeb, který se konal 19. dubna 2018. Návštěvníci Veletrhu mohli dát svůj hlas některému z vystavených obrázků.

A jak jsme “dopadli“?

Kategorie B: 1. místo: Adéla Petróci, 2. místo: Martin Langr, 3. místo: Eliška Záleská

Kategorie C: 2. a 3. místo: kolektiv žáků a žákyň 3. třídy

Kategorie D: 2. místo: Alena Kuťáková

Vítězná dílka jsou vystavena v prostorách Městského úřadu – odboru sociálních služeb, v budově Dělnická 1405, Ústí nad Orlicí.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

zapis_1tr

Rubriky: Aktuality |

Oznámení o ředitelském volnu

reditelske_volno

Rubriky: Aktuality |

Veletrh sociálních služeb

Pouze 19. 4. 2018 se v Kulturním domě konal Veletrh sociálních služeb, jehož součástí byla i výstava dětských obrázků. Mezi vystavenými pracemi byla vidět i tvorba našich žákyň a žáků. Zapojily se i děti  navštěvující  školní družinu.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Velikonoční výstava

Od 13. do 16. března 2018 se konala v Galerii pod radnicí velikonoční výstava. Mezi vystavenými exponáty jste mohli vidět výrobky našich žáků a žákyň i dětí ze školní družiny.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Čtvrťáci už jsou legálními účastníky silničního provozu

Žáci čtvrté třídy naší školy se zúčastnili dvoudenního kurzu na dopravním hřišti. Po předchozí poctivé přípravě během hodin přírodovědy a nácviku na hřišti, složili závěrečné zkoušky a domů si odnesli „Průkaz cyklisty“. Celou třídu musím moc pochválit. Děti to vzaly opravdu zodpovědně a s respektem. Vždyť konečné jízdy je konaly pod dohledem Městské policie. Přejeme jim mnoho kilometrů bez nehod a ve zdraví.

tř. učitelka Hana Svojanovská

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Nabídka pracovního místa ve školní jídelně

Inzerat SJ

Rubriky: Aktuality |

Den Země

Významný svátek Den Země si žáci základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská a žáci partnerské školy z polské Bystřice Kladské připomněli 10. 4. 2018 programem zaměřeným na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Na přípravě tohoto programu se podíleli žáci 9. ročníku, kteří zorganizovali dopolední program v přírodě. Všechny aktivity programu směřovaly ke společnému tématu Les. Účastníci projektového dne měli možnost pracovat s pomůckami, které byly pořízeny díky finanční podpoře projektu EU Překračujeme hranice. Díky tomuto projektu, který byl odstartován v roce 2014, se mohou polští a čeští žáci pravidelně setkávat.

Mgr. Eva Svatošová

 

FOTO

Rubriky: Aktuality |