Projekt Zlepšení kvality výuky

plakat_publicita

Rubriky: Aktuality |

Šesťáci v pravěku

Pravěk nemusí být jenom látkou učebnic dějepisu. V archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové můžete pravěk vidět, sáhnout si na něj a zažít ho. Ve čtvrtek 12. 10. si to vyzkoušeli šesťáci. Na dopravu do pravěku finančně přispělo z projektu Město Ústí nad Orlicí, za což mu děkujeme.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Tonda obal na cestách

Žáci naší školy měli ve středu 11. října 2017 možnost zúčastnit se vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Lektoři pověření společnosti EKO-KOM pro ně připravili vzdělávací program Tonda Obal, jehož součástí bylo praktické ověřování dovedností dětí v této oblasti. Prostřednictvím tohoto programu žáci obdrželi základy k jejich odpovědnému chování v dalším životě. Lektorům za jejich skvělý výkon děkujeme a doufáme, že získané dovednosti děti uplatní.

Mgr. Eva Svatošová

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Sudoku

Dne 26. 9. proběhlo tradiční školní utkání v SUDOKU. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků z 6. až 9. třídy. Žáci 45 minut vyplňovali 4 různě obtížná zadání. Vítězem se stal Šimon Bartoň (7.) hned za ním se umístil Matěj Němeček (9.) a o třetí místo se dělili Adriana Rábová (7.) a Martin Bryška (7.).  Ceny pro vítěze byly hrazeny z dotace Města Ústí nad Orlicí pro projekt Matematické soutěže.

 

 

Rubriky: Aktuality |

Páťáci navštívili záchrannou stanici hendikepovaných živočichů Pasíčka

Díky finanční podpoře města Ústí nad Orlicí žáci naší školy pravidelně navštěvují  záchrannou stanici Pasíčka, kde se seznamují s postupem, jak se postarat o nalezeného zraněného živočicha. V úterý 3. září dostali tuto možnost i letošní páťáci. Náladu nám nezkazilo ani mimořádně deštivé počasí, které nás provázelo celé dopoledne. Kromě prohlídky expozice hendikepovaných živočichů se žáci zapojili do vzdělávacího programu Brána do pravěku a vyzkoušeli si, jaké to je být paleontologem. Odkrývali kostru dinosaura pohřbeného v písku, odlévali zkameněliny a poznávali historii života na Zemi. Nevšední zážitky byly odměnou za trpělivost při práci a poslechu výkladu průvodce.

Mgr. Eva Svatošová

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Změny ve školní jídelně

Od pondělí 9. 10. 2017 do odvolání vaří školní jídelna pouze oběd číslo 1. Důvodem této dočasné změny je personální situace ve školní kuchyni.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavel Svatoš, ředitel školy

Rubriky: Aktuality |

Druháci pasováni na čtenáře

Kdy?

V úterý 26. 9. 2017.

Kde?

V Městské knihovně.

Jak?

S plnou parádou po splnění čtenářských úkolů.

Proč?

Protože nás čtení baví.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Po cyklostezkách v okolí města

Ve dnech 18. – 22. září 2017 se žáci ze Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská setkali s dětmi z partnerské školy z Bystřice Kladské, aby prožili společný sportovní týden. Naši žáci předávali polským partnerům zkušenosti s jízdou po místních cyklostezkách a navštívili společně také významné turistické cíle v okolí. V Brandýse nad Orlicí si užili bloudění v Labyrintu, v Letohradu shlédli tvrz Orlici, v České Třebové objevovali tajemství historie dopravy v městském muzeu. Největším zážitkem byla pro všechny děti lezecká stěna v ústeckém tábořišti Cakle, která nabízí opravdu adrenalinové zážitky. Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Města Ústí nad Orlicí, které zaštiťuje celý projekt Překračujeme hranice aneb Společnými aktivitami za lepším partnerstvím realizovaný v období 2014 – 2020. Děkujeme všem, kteří projekt podpořili a umožnili tak navázání vřelých vztahů mezi žáky a pedagogy obou partnerských škol. Další setkání plánujeme na měsíc listopad, tentokrát se společně budeme učit hrát softbal.

Mgr. Eva Svatošová

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Naši sportovci opět vynikající!

O tom, že žáci naší školy mají sportovní formu již na začátku školního roku, jsme se přesvědčili v pátek 15. 9. 2017. Naše starší žákyně se zúčastnily okresního kola v Atletickém čtyřboji a po vynikajících výkonech s přehledem zvítězily. Tím si zajistily nominaci do krajského finále Olympiády pardubického kraje.

V krajském finále v Chrudimi děvčata podala opět výborné výkony a nakonec obsadila skvělé 3. místo! Úspěšně nás reprezentovaly tyto žákyně: Táňa Bartáčková, Natálie Čerebová, Nikola Kapounová, Karolína Kolářová a Aneta Skalická. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Oznámení o ředitelském volnu

reditelske_volno

Rubriky: Aktuality |