Oznámení o ředitelském volnu

reditelske_volno

Rubriky: Aktuality |

První den v 1. třídě

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Provoz kanceláře školy o prázdninách

Pátek 7. 7. 2017                8 – 10 hodin

Úterý 18. 7. 2017              8 – 10 hodin

Čtvrtek 27. 7. 2017          8 – 10 hodin

Úterý 8. 8. 2017                8 – 10 hodin

Středa 23. 8. 2017             8 – 10 hodin

Středa 30. 8. 2017             8 – 10 hodin

Rubriky: Aktuality |

Absolvenťák aneb rozloučení žáků 9. ročníku – 27. června 2017

Poslední červnové dny jsou na Základní škole Třebovská spojeny nejenom s vysvědčením, ale po několik let i s projektovým dnem pod názvem „Absolvenťák“.  Při společném dopoledni  nejstarší žáci zavzpomínali na uplynulých devět let a rozloučili se s učiteli, vrstevníky, s mladšími spolužáky a možná i tak trochu s dětstvím. Na programu se podíleli všichni žáci školy. Připravili rozmanitá vystoupení a také si zasoutěžili a plnili úkoly, aby ukázali, jak dokáží vzájemně spolupracovat. Navíc byli v rámci tohoto programu slavnostně vyhlášeni a odměněni žáci, kteří se během školního roku zapojili do soutěží, olympiád, projektů, sběru či jiných aktivit školy. Všem absolventům děkujeme a přejeme šťastné vykročení na cestu středoškoláků.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Hry v matematice

V předposledním červnovém týdnu se v šesté a sedmé třídě konaly matematické soutěže. V šesté třídě se jednalo o hru Lodě aneb bitva ve čtvercové síti. Žáky velmi bavila, bylo vidět ohromné nasazení a radost z úspěchu. Mezi tří nejlepší se probojovali Martin Bryška, Denis Komárek a Jan Vostrčil. Sedmá třída se utkala ve hře Ubongo, kde se jedná  též o prostorovou orientaci ve čtvercové síti. K nejlepším patří Jakub Ondráček, Tomáš Nemšák a Natka Čerebová. Vítězům gratulujeme, odměnou jim byly drobné logické hry do kapsy! Hry jsou zařazeny do projektu Matematické soutěže, který finančně podporuje Město Ústí nad Orlicí.

Rubriky: Aktuality |

Den dětí

Ve středu 31. 5. se na školním dvoře konal dětský den. Je to taková tradice, že 5. třída každý rok uspořádá dětský den pro 1. stupeň. Letos jsme ho pořádali my. Měli jsme to trošku jiné, než jak to bylo každý rok. Každá dvojice měla jedno stanoviště se soutěží. Za každý splněný úkol děti dostaly určený počet bodů. Body si pak mohly vyměnit za něco ve směnárně. Má sestra mi řekla, když jsem se jí ptala, jak se jí to líbilo, že to bylo moc fajn i ten nápad se směnárnou nám pochválila.

Michaela Krycnerová, 5. třída

Všichni žáci se také vystřídali na dětském dopravním hřišti, kde na kole projížděli křižovatky podle pravidel silničního provozu. Ti, kteří ještě jízdu na kolech nezvládli, zkoušeli projet trasu na koloběžkách. Každý si za snahu odnesl reflexní přívěsek, který byl zakoupen z finančního příspěvku Města. Děkujeme.

D. Krátká

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Pro radost

Dne 30.5. 2017 jeli děti z hudebního kroužku potěšit svým zpěvem a básničkami babičky a dědečky do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Program byl tematicky zaměřen na Svátek matek a otců, proto nechyběly ani malé dárečky, které děti vyrobily ve školní družině. Malí zpěváci, hudebníci,“ herci “ i recitátoři  vykouzlili na tvářích posluchačů úsměv i slzy dojetí.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Poděkování za víčka

podekovani

Rubriky: Aktuality |

Z hylvátské základní školy až na Pražský hrad

Žáci 4. a 5. ročníku v úterý 23. 5. navštívili v rámci výukové exkurze Prahu. Prohlédli si tu nejen památky, ale upevnili si znalosti z vlastivědy a prošli také místa, o kterých četli v hodinách českého jazyka.

Kromě toho na Pražském hradě navštívili bývalého žáka naší školy Lukáše Nováka, který byl vybrán mezi 24 významných osobností České republiky roku 2016 a to nejen za své sportovní výsledky v hasičské soutěži TFA – NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽÍVÁ (několikanásobný mistr světa, Evropy i republiky), ale i jako člen Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu. Lukáš jim vypravoval o své náročné práci a přiblížil průběh hasičských závodů.

Děkujeme Městu za finanční podporu této exkurze.

FOTO

 

 

Rubriky: Aktuality |

Matematický poker 2017

V měsíci květnu se konal již třetí  ročník školní soutěže Matematický poker. Princip hry spočívá v uspořádání číselných řad dle daných pravidel, žáci pracují s  jejich kombinací a pravděpodobností výskytu. O  hru  je mezi dětmi velký zájem, protože se přihlásilo 43 žáků, tj. o 13 více než loni.

Žáci byli rozděleni do dvou kategorií:

I. kategorie – 5. a 6. třída – 23 žáků

  1. Ondřej Bartoň (5. třída)
  2. Kryštof Vavřín (6. třída)
  3. Ondřej Doleček (6. třída)

II. kategorie – 7. a 8. třída – 20 žáků

  1. Táňa Bartáčková (7. třída)
  2. Agnes Dopieralová (7. třída)
  3. Matěj Abraham a Šimon Motl (8. třída)

Absolutním vítězem se stala TÁŇA. Vítězům gratulujeme!!! Jako odměnu obdrželi logické společenské hry, jejichž zakoupení finančně podpořilo Město Ústí nad Orlicí.

Rubriky: Aktuality |