Vánoční tvoření s jarmarkem

Rok s rokem se sešel a naše škola již podruhé přivítala adventní období netradičním jarmarkem pod názvem Vánoční tvoření. Rodiče, prarodiče a děti si našli čas a přišli ho strávit od brzkého odpoledne do pozdního večera výrobou ozdob a dárečků. Společnými silami tak vznikali sněhuláčci, lucerničky, přáníčka, krabičky na pralinky, veselé kalendáře a další maličkosti pro radost. S výrobou pomáhali učitelé, žáci a maminky a nad vším bděli andělé, kterých byla škola plná, a určitě během odpoledne přibyli další. Kdo neměl chuť vyrábět, mohl si dárečky vybrat z velké nabídky ve stánku, občerstvit se koláčky, horkým čajem či svařeným vínem, popovídat si s přáteli nebo vyzkoušet novinky ze světa deskových her. Nakonec se všichni sešli na hudebním vystoupení žáků, zaplnili celý prostor před budovou školy, společně si zazpívali a rozloučili se krásnou Půlnoční.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Fyzika v praxi

Ve čtvrtek 7. 12. se žáci osmé třídy mohli během exkurze na SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí seznámit se stavbou a funkcí spalovacích motorů. Po úvodní teoretické přednášce se vydali do dílen na prohlídku reálných rozebraných motorů, měření dynamické výkonové křivky, mohli si prohlédnout motor za chodu a otáčení kol auta při velké rychlosti a nakonec porovnat různé typy motorek a jejich motorů.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Čtenářský klub v knihovně

Od září 2017 na naší škole funguje Čtenářský klub, který pravidelně navštěvují děti se zájmem o četbu, povídání si o knihách a o další práci s textem. 30. 11. 2017 jsme se Čtenářským klubem navštívili Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, kde jsme se blíže seznámili se všemi jejími zákoutími. Malí čtenáři si vyzkoušeli vyhledávat v regálech, odpovídat na záludné otázky paní knihovnice a vytvořili si krásnou a užitečnou záložku. Vzhledem k nadšení, které celou akci provázelo, se do knihovny během tohoto školního roku určitě vrátíme.

Hana Svojanovská, učitelka

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Vánoční výstava

Ve dnech 5. – 8. prosince 2017 se koná v Galerii pod radnicí tradiční vánoční výstava. Mezi vystavenými výrobky jsou i práce dětí naší školy.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Zahájení Ústeckého adventu

Tradiční Ústecký advent byl na Mírovém náměstí zahájen v neděli 3. prosince a učitelé i žáci naší školy byli jeho součástí již od samého začátku. Ve 14 hodin otevřela škola svůj stánek, který byl zaplněn vánočními dekoracemi vytvořenými dětmi i pedagogy školy. Po 15. hodině vystoupili žáci školy se svým vánočně laděným hudebním programem.  Skvělými „předskokany“ jim byly děti z MŠ U skřítka Jasánka, které ztvárnily příběh o narození Ježíška. Žákům děkujeme za výbornou prezentaci školy,  rodičům a kamarádům za podporu našich zpěváčků.

Rubriky: Aktuality |

Vánoční tvoření

Vánoční tvoření

Rubriky: Aktuality |

Vzdělávání v knihovně

Dne 24. 11. se čtvrťáci vzdělávali „trochu jinak“. Navštívili jsme společně Městskou knihovnu, abychom doplnili mezery v pravidlech slušného chování, v čemž nám pomohla knihovnická lekce „Etiketa“. Po svačině jsme se ponořili do tajů a zákoutí internetu a povídali si o „Bezpečnosti na internetu“, což je pro nás v dnešní době velmi aktuální téma. Programy byly plné nových informací, kvízů, otázek a různých činností. Nakonec ještě prohlídka dětského oddělení a mohli jsme vyrazit zpět. Spousta dětí knihovnu zná, což je moc fajn, a tak měli možnost ji poznat i trochu z jiné stránky a hlavně si utřídit své znalosti a vědomosti.

Hana Svojanovská, třídní učitelka

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Návštěva Planetária v Hradci Králové

Ve středu 22. 11. 2017 žáci naší 6. třídy navštívili v rámci výuky zeměpisu Planetárium v Hradci Králové. V programu „Země a její sousedé“ si nejprve prohlédli aktuální hvězdnou oblohu a poté navštívili několik planet, hvězd a galaxií. Na závěr se seznámili s pravděpodobným vznikem naší sluneční soustavy. Velkým dalekohledem si mohli prohlédnout naše Slunce, vyzkoušeli si osobně různé stupně zemětřesení a prohlédli si další expozice hvězdárny.

Rubriky: Aktuality |

Čertovské řádění

Dne 28.11. se uskutečnilo druhé setkání předškoláků v tomto školním roce. A protože se blíží svátek sv. Mikuláše, setkání dostalo název Čertovské řádění. Děti se v tento den vžily do role čertů, andělů i Mikuláše, naučily se písničku, při hrách rozvíjely sluchové vnímání, kolektivní cítění i zručnost.  Na závěr si zasoutěžily v běhu s čertovským pytlem a domů si odnesly vlastnoručně vyrobeného Mikuláše a omalovánku čertíka. Věříme, že se akce povedla, a na děti se těšíme na jaře při zápisu do 1. ročníku.

Učitelky 1. stupně ZŠ

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Úspěch v recitační soutěži

Žáci sedmého ročníku, Denisa Fikejzová, Michaela Krycnerová, Markéta Hermanová, Saša Klíž, Michal Kašpar, Martin Malínek a Robin Langer, se zúčastnili recitační soutěže Nebojte se klasiků, kterou pravidelně na podzim pořádá Letohradské soukromé gymnázium. Odbornou porotu zaujali zpracováním úryvku z knihy Virginie Macgregorové „Jak to vidí Milo aneb příběh o malém chlapci, který vidí svět trochu jinak“, a proto je budeme moci vidět na slavnostním galavečeru 30. listopadu v příjemném prostředí letohradského evangelického kostela.

Rubriky: Aktuality |