Pozvánka do živé knihovny

Živá knihovna

Rubriky: Aktuality |

Festival vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji

Ve dnech 8. a 9. března reprezentovala naši školu žákyně 9. ročníku Alena Kuťáková na přehlídce žákovských projektů Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubicích. Do krajského kola postoupila po úspěšném vystoupení na okresním kole v Lanškrouně, kde porotu zaujala svým neotřelým tématem. Ke svému zkoumání si vybrala plže rodu Achatina, jejichž sliz navrhla používat jako složku čistících přípravků na skla a zrcadla. Svůj projekt z oboru biologie pojmenovala Leštíme slizem. Za práci a reprezentaci školy děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Eva Svatošová

Rubriky: Aktuality |

Mám chytré tělo

V pátek 9.3. 2018 ožila tělocvična naší školy netradičním programem. Žáci 3. – 9.třídy měli možnost zúčastnit se výukového programu „Mám chytré tělo“.  Autor programu (pan Zezula) žákům za pomoci vlastnoručně vyrobených pomůcek předvedl fungování lidského těla a také to, co probíhá v našem mozku při prožívání různých pocitů – strach, radost, či stres. Žáci nejen poslouchali , ale mohli se i aktivně zapojit do obsluhy funkčních modelů vybraných orgánů a tělních soustav. Za působivou prezentaci a zajímavé podání informací děkujeme.

Mgr. Eva Svatošová

      

Rubriky: Aktuality |

Vítejte v Armenii

Dne 8. 3. 2018 do naší školy zavítala dobrovolnice ústecké Jednoty bratrské z Armenie, aby zde prezentovala svoji zemi. Při poutavé prezentaci, která probíhala převážně v angličtině nás seznámila s přírodním bohatstvím, tradicemi a životem své vlasti.  Měli jsme možnost si uvědomit, jaké poklady tato země ukrývá, jací lidé zde žijí a zbavili se zbytečných obav do této země vycestovat. Děkujeme

Tým angličtinářů

 

Rubriky: Aktuality |

Jarní setkání předškoláků

Dne 1. března 2018 se uskutečnilo setkání předškoláků v Základní škole Ústí nad Orlicí, Třebovská. Neslo se ve znamení blížícího se jara. Básničky a úryvky textů o jaru přečetli malým žáci z čtenářského klubu. Předškoláci na ně navázali činnostmi, kterými ukázali, že již mohou jít bez obav k zápisu. Zdokonalili se v naslouchání, sebeobsluze, sebekontrole, v držení tužky při malování. Nácvik básničky a další hříčky s tematikou jara přispěly k poznání školního prostředí a nových kamarádů.

učitelky 1. stupně

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Změna ve školní jídelně

Od úterý 6. března 2018 bude školní jídelna vařit pouze oběd číslo 1. Důvodem je pracovní neschopnost zaměstnanců kuchyně.

Rubriky: Aktuality |

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Termín zápisu – úterý 24. a středa 25. dubna 2018, vždy od 14 do 17 hodin.

Doklady nutné k zápisu dítěte:

  • občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o zápis
  • rodný list zapisovaného dítěte

Informace k případným odkladům:

Na základě novely školského zákona a vyhlášky o základních školách upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat o odklad nástupu svého dítěte do první třídy, že je nutné přinést sebou k zápisu již zprávu z pedagogicko-psychologické poradny včetně vyjádření dětského lékaře o doporučení odkladu pro zapisované dítě. Pokud zákonný zástupce v termínu zápisu tyto doklady nedoloží, nebude možné odklad vyřídit.

Rubriky: Aktuality |

Výstava „Vzpomínky na olympiádu“

V únoru sportovci i milovníci sportu pozorně sledovali ZOH. Mezi nimi byli i žáci a žákyně naší školy a chlapci a děvčata ze školní družiny. Své postřehy a dojmy se snažili vyjádřit obrázky nebo drobnými výrobky, které můžete vidět v budově ČČK v Kopeckého ulici během měsíce března. Otevřeno je v době přítomnosti zaměstnanců ČČK (od 8 do 15.30 h).

Nestihli jste výstavu v březnu? Nevadí, můžete ji navštívit ještě do konce dubna  – ve druhé místnosti ČČK.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Lyžařský výcvik 2018

V pondělí 12. února odjeli žáci 7. třídy společně s několika staršími spolužáky z 8. a 9. třídy na šestidenní lyžařský výcvik, který je součástí vzdělávání žáků naší školy. Výcvik probíhal v malé vísce Janoušov nedaleko Šumperka, kam naše škola dojíždí již několik let. Ubytováni byli v penzionu Horizont, kde nejen spali, stravovali se, ale také trávili volné chvíle. Na sjezdovce u nedalekého vleku se začátečníci naučili lyžovat tak, že na konci pobytu byli schopni projet slalomovou trať a lyžaři se zdokonalili v technice.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Věda má budoucnost

Naše škola se aktivně účastní programu Věda má budoucnost, jehož cílem je zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má budoucnost.

Na úvodním prosincovém setkání učitelů (http://www.vedamabudoucnost.cz/uvodni-setkani-ucitelu-z-okoli-kvasin/), během kterého nás zástupci Škody seznámili s projektem, jsme si mohli prohlédnout provoz v Kvasinách doplněný zajímavým výkladem. Koncem ledna proběhlo dvoudenní setkání učitelů v Černém Dole (http://www.vedamabudoucnost.cz/dvoudenni-setkani-ucitelu-v-cernem-dole-2/), během kterého jsme se podívali do zákulisí výroby automobilových převodovek ve Vrchlabí, vyzkoušeli si množství zajímavých pomůcek, vyměnili spoustu nápadů, podělili o své zkušenosti a inspirovali se pro další výuku. Program bude pokračovat zapojením některých našich žáků a vyhodnocením jejich badatelské činnosti na téma „Ledová fyzika“.

J. Morávková

Rubriky: Aktuality |