Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2016/2017

Andličtina „na nečisto“ p. uč. Trejtnarová  pro žáky 1. a 2. třídy úterý od 12.40 do 13. 25
Sportovní kroužek p. uč. Krátká pro žáky 1. – 2. třídy pátek od 12.35 do 13.20
Sportovní kroužek p. uč. Krátká pro žáky 3. – 6. třídy středa od 13.30 do 14.15
Rukodělný kroužek p. uč. Krátká,

p. uč. Šebková

pro žáky 1. – 5. třídy čtvrtek od 13.30 do 14.15
Hudebně výtvarný kroužek p. uč. Pavlíčková,

p. uč. Svojanovská

pro žáky 1. – 3. třídy (rozvoj rytmického, hudebního a pohybového cítění a výtvarných dovedností) pondělí od 13.15 do 14.00
Logopedické chvilky p. uč. Pavlíčková

p. uč. Hudcová

pro žáky 1. stupně (práce s žáky s opožděným vývojem řeči, výběr provede logopedický asistent, osobní domluv s rodiči) pátek od 11.35 do 12.00
Kroužek hry na kytaru  p. uč. Jindra pro žáky 6. – 9. třídy čtvrtek od 13.30 do 14.15
Kroužek ruského jazyka p. uč. Kroulíková pro žáky 6. – 7. třídy  čtvrtek od 13.40 do 14.30
Kroužek deskových her p. uč. Kapounová pro žáky 5. – 9. třídy pátek od 13.30 do 14.15
Kroužek první pomoci p. uč. Šamánková pro žáky 1. – 9. třídy středa od 15.15 do 16.15
Fotografický kroužek p. uč. Šamánková pro žáky 4. – 9. třídy úterý od 15.15 do 16.15