Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018

Angličtina „pro druháky“ p. uč. Trejtnarová pro žáky 2. třídy středa od 13.00 do 13.45
Sportovní kroužek  p. uč. Krátká pro žáky 1. – 3. třídy  pátek od 12.30 do 13.15
Sportovní kroužek p. uč. Krátká pro žáky 4. –7. třídy středa od 13.30 do 14.15
Čtenářský klub p. uč. Svojanovská pro žáky 2. – 5. třídy (kroužek bez poplatku – EU, max. 10 žáků) středa od 13.30 do 15.00
Rukodělný kroužek p. uč. Krátká,

p. uč. Malá

pro žáky 1. – 5. třídy čtvrtek od 13.15 do 14.00
Hudební kroužek p. uč. Pavlíčková,

p. uč. Pirklová

pro žáky 1. – 3. třídy (rozvoj rytmického, hudebního a pohybového cítění a dovedností žáků) pondělí od 13.00 do 13.45
Logopedické chvilky p. uč. Pavlíčková

p. uč. Váňová

pro žáky 1.  a 2. třídy (práce s žáky s opožděným vývojem řeči, po osobní domluvě s rodiči) úterý od 11.45 do 12.15
Kroužek hry na kytaru  p. uč. Jindra pro žáky 6. – 9. třídy 1 x týdně, termín po domluvě
Sportovní kroužek  p. uč. Kalvach  pro žáky 6. – 9. třídy  1 x týdně, termín po domluvě
Kroužek deskových her p. uč. Pirklová pro žáky 3. – 7. třídy (kroužek bez poplatku – EU) pátek od 13.30 do 15.00
Pěvecký sbor  p. uč. Sychrová pro žáky 4. – 9. třídy  čtvrtek od 14.20 do 15.05
Kroužek první pomoci p. uč. Šamánková pro žáky 1. – 9. třídy 1 x týdně, termín po domluvě
Fotografický kroužek p. uč. Šamánková pro žáky 4. – 9. třídy 1 x týdně, termín po domluvě