Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018

Angličtina „pro druháky“ p. uč. Trejtnarová  pro žáky 2. třídy středa od 13.00 do 13.45
Sportovní kroužek p. uč. Krátká pro žáky 3. –5. třídy středa od 13.30 do 14.15
Čtenářský klub p. uč. Svojanovská pro žáky 2. – 5. třídy (kroužek bez poplatku – EU, max. 10 žáků) středa od 13.30 do 15.00
Rukodělný kroužek p. uč. Krátká,

p. uč. Malá

pro žáky 1. – 5. třídy čtvrtek od 13.00 do 13.45
Hudební kroužek p. uč. Pavlíčková,

p. uč. Pirklová

pro žáky 1. – 3. třídy (rozvoj rytmického, hudebního a pohybového cítění a dovedností žáků) pondělí od 13.00 do 13.45
Logopedické chvilky p. uč. Pavlíčková

p. uč. Váňová

pro žáky 1.  a 2. třídy (práce s žáky s opožděným vývojem řeči, po osobní domluvě s rodiči) úterý od 11.45 do 12.15
Kroužek hry na kytaru  p. uč. Jindra pro žáky 6. – 9. třídy 1 x týdně, termín po domluvě
Sportovní kroužek  p. uč. Kalvach  pro žáky 6. – 9. třídy  1 x týdně, termín po domluvě
Kroužek deskových her p. uč. Pirklová pro žáky 3. – 7. třídy (kroužek bez poplatku – EU) pátek od 13.30 do 15.00
Pěvecký sbor  p. uč. Sychrová  pro žáky 4. – 9. třídy  čtvrtek od 14.20 do 15.05
Kroužek první pomoci p. uč. Šamánková pro žáky 1. – 9. třídy 1 x týdně, termín po domluvě
Fotografický kroužek p. uč. Šamánková pro žáky 4. – 9. třídy 1 x týdně, termín po domluvě