Archiv autora: Miroslava Kroulíková

Úspěch v recitační soutěži

Žáci sedmého ročníku, Denisa Fikejzová, Michaela Krycnerová, Markéta Hermanová, Saša Klíž, Michal Kašpar, Martin Malínek a Robin Langer, se zúčastnili recitační soutěže Nebojte se klasiků, kterou pravidelně na podzim pořádá Letohradské soukromé gymnázium. Odbornou porotu zaujali zpracováním úryvku z knihy Virginie … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |

Schůzka rodičů k volbě střední školy

Vážení rodiče, protože je Váš syn, dcera v deváté třídě, čeká Vás rozhodování, co dál, jakou střední školu vybrat. Informační schůzka k tomuto tématu se bude konat na naší škole 31. 10. od 17.30 v učebně zeměpisu – 1. patro. Vzhledem k důležitosti Vás … Celý příspěvek

Rubriky: Zprávy z 9. třídy |

Písemná práce z obecných jmen přejatých

Příští týden v úterý 17. 10. 2017 budete psát opakovací písemnou práci z českého jazyka – skloňování obecných jmen přejatých – učebnice str. 16 – 18 + poznámky v pravidlech a ve školním sešitě. Procvičovat může také na internetu: https://zs.tatenice.cz/dokumenty/soubory/VY_32_INOVACE_05_Sklonovani_obecnych_jmen_prejatych.pdf … Celý příspěvek

Rubriky: Český jazyk 8. třída |

Přehlídka středních škol

Připomínám Přehlídku středních škol, která se koná ve středu 11. 10. (12.00 – 17.00) a čtvrtek 12. 10. (8.00 – 17.00). Určitě se jeďte podívat, ptejte se, prohlížejte, vezměte si nabízené materiály a doma máte o čem přemýšlet.

Rubriky: Zprávy z 9. třídy |

Učivo v září 2017

Slovní druhy ohebné a neohebném – třídění používání Různé zdroje informací – jejich porovnání Fakta a názory, manipulativní komunikace Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení – názor na přečtené Básníci konce 19. století, básnické prostředky – Neruda, Vrchlický, …. Historický … Celý příspěvek

Rubriky: Český jazyk 9. třída |

Učivo v září 2017

Slovanské jazyky Příbuznost češtiny s ostatními slovanskými jazyky, specifické rysy češtiny Útvary českého jazyka – spisovný a nespisovný jazyk, obecná čeština, nářečí, slang, argot Obohacování slovní zásoby – tvoření slov, slova domácí a přejatá, práce se slovníkem Zpráva, oznámení, pozvánka Starověká … Celý příspěvek

Rubriky: Český jazyk 8. třída |

Učivo v září

Význam slov – jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, práce se slovníkem Význam ustálených spojení, rčení, přísloví Komunikace – kladení otázek, diskuse, zapojení do rozhovoru Jak vzniká kniha, knihy a ostatní média Fantasy žánr, fantazie a realita, Tolkein, Pratchett, …  

Rubriky: Český jazyk 7. třída |

Učivo v září

Části slova – kořen, přípona, předpona, koncovka, využití pro dělení slov Slova příbuzná, odvozování slov Význam slov Pravopis související se stavbou slova – zdvojené souhlásky Komunikace při seznamování – vizitka Úvod do literatury – literární útvary a žánry, orientace v … Celý příspěvek

Rubriky: Český jazyk 6. třída |

Přihlášky

Připomínám, že přihlášky na střední školy a učiliště je nutné podat do 28. 2., proto poštou odesílejte nejpozději v pondělí 27. 2., nejlépe doporučeně, abyste měli doklad. Pokud je škola v místě bydliště, lze zanést přímo do kanceláře a dát … Celý příspěvek

Rubriky: Zprávy z 9. třídy |

Čtení děti baví

Děti čtou, příběhy v knihách je baví a nás zase bavilo je poslouchat, protože četly úžasně, procítěně, s přednesem, uměly sebe i knihu představit a upoutat pozornost nás, posluchačů. Porotci to neměli vůbec jednoduché. Už v třídních kolech (ve 2. – 7. třídě) … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |