Archiv autora: Dana Krátká

Oprava

V pondělí 16. 4. bude 1. hodinu český jazyk. D. Krátká

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Duben

Rostliny

Rubriky: Prvouka 3. třída |

Duben

Slovní úlohy, počítání do 1000, násobilka, geometrie, jednotky.

Rubriky: Matematika 3. třída |

Duben

Tvarosloví – slovní druhy

Rubriky: Český jazyk 3. třída |

Opakování na prázdniny

český jazyk . vyjmenovaná slova, matematika – uč. a Ps str. 27 a násobilka, Prv. uč. s. 60 a PS s.44. Hezké prázdniny.  

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Opakování

čj uč str. 79, PS 46, matematika uč str. 22, PS 22, prvouka uč str. 54, 55, PS 41

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Probrané učivo

Český jazyk – vyjmenovaná slova po V, uč. str. 77, PS str. 45, matematika – uč. str. 21, PS str. 20

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Pro nemocné žáky

Český jazyk – vyjmenovaná slova po V uč. str. 76 Matematika – uč. str. 19, PS str. 18 Prvouka – uč. str. 54, PS str. 40

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Tělesná výchova

Od 5. 2. platí původní rozvrh hodin, proto si žáci přinesou cvičební úbor.

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Únor

Živá příroda – živočichové.

Rubriky: Prvouka 3. třída |