Archiv autora: Dana Krátká

Do konce měsíce září žáci odevzdají sešit se zapsanou četbou.

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Červen

Lidé a čas – husitské války, Habsburkové.

Rubriky: Matematika 4. třída, Vlastivěda 4. třída |

Červen

Skladba. Opakování. Četba do 14, 6,.,

Rubriky: Český jazyk 4. třída |

Červen

Věta a souvětí- spojovací výrazy a vzorce. Přímá řeč. Opakování. Četba do 14, 6,.

Rubriky: Český jazyk 5. třída |

Turnaj ve fotbale

V pátek 5. 5. se naši mladí fotbalisté zúčastnili okrskového kola již 20. ročníku souže Mc Donald´s Cup, letos jsme nominovali pouze družstvo mladších dětí. Podařilo se jim porazit soupeře ze ZŠ Bří Čapků ÚO a ZŠ z Dobrouče a postoupili … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |

Exkurze do Prahy

23. 5. pojedeme na exkurzi co Prahy, navštívíme Pražský hrad a další historické části.

Rubriky: Zprávy ze 4. třídy |

Květen

Slovní úlohy, rovnoběžky, kolmice, násobení dvojciferným číslem, pravoúhlý trojúhelník

Rubriky: Matematika 4. třída |

Květen

Základ věty, shoda podmětu s přísudkem, věta jednoduchá, souvětí.

Rubriky: Český jazyk 4. třída |

Květen

Lidé a čas – nejstarší minulost.

Rubriky: Vlastivěda 4. třída |

Květen

Číslovky, skladba – podmět a přísudek, shoda.

Rubriky: Český jazyk 5. třída |