Archiv autora: Dana Krátká

Listopad

Svět kolem nás – přírodniny, suroviny, výrobky,  zboží.

Rubriky: Prvouka 3. třída |

Listopad

Násobilka 7, 8, jednotky objemu, slovní úlohy, geometrie.

Rubriky: Matematika 3. třída |

Listopad

Nauka o slově, vyjmenovaná slova – B. Do konce měsíce odevzdat četbu.

Rubriky: Český jazyk 3. třída |

Čtenářská dílna

Každé pondělí (pokud nebude nahlášena změna) si žáci budou nosit na hodinu čtení knihu, kterou si doma čtou.

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Říjen

Místo, kde žijeme, lidé a čas, lidé kolem nás.

Rubriky: Prvouka 3. třída |

Říjen

Násobilka, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, délka úsečky, jednotky času.

Rubriky: Matematika 3. třída |

Říjen

Věta jednoduchá, souvětí.

Rubriky: Český jazyk 3. třída |

Procvičování

ČJ-učebnice do s 17, PS s. 11 MAT-učebnice s. 13/1, 2, PS s 13 PRV-uč. do s. 14, PS do s. 13

Rubriky: Zprávy ze 3. třídy |

Září

Místo, kde žijeme, lidé a čas, naše vlast.

Rubriky: Prvouka 3. třída |

Září

Opakování násobilky 2, 5, 10, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání, geometrické tvary.

Rubriky: Matematika 3. třída |