Archiv pro měsíc: Září 2016

Sudoku

V pátek 16. 9. se uskutečnila na druhém stupni matematická soutěž v sudoku. Účasnilo se jí 17 žáků z 6. až 9. třídy. Žáci za 45 minut vyplňovali 4 různě obtížné sudoku. Vítězem se stal Matěj Špitálský z 7. třídy, … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |

Ukázky pokrmů

Rubriky: Ukázky |

Domácí úkol

Připomínám domácí úkol, který máte vypracovat na 29. 9. – zahrajete si na korektora (člověk, který opravuje texty) a správně přepíšete cvičení 8 ze strany 22.

Rubriky: Český jazyk 7. třída |

Jak vidíme kostel my

Na konci loňského školního roku naši žáci sedmé třídy navštívili v rámci výtvarné výchovy kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí a v prostorách kostela i jeho okolí malovali. Zdejší děkanství přineslo tuto nabídku v rámci 240. výročí otevření kostela všem základním školám … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |

Písemná práce

V úterý 27. 9. vás čeká písemné opakování z obohacování slovní zásoby, které bude mít stejnou podobu, jako domácí úkol – slova budete třídit do 6 skupin – odvozená, složená, zkratky, s přeneseným významem, sousloví, cizího původu.

Rubriky: Český jazyk 8. třída |

Písemná práce

V úterý 27. 9. děti čeká písemné opakování učiva ze stavby slova, které bude mít 4 úkoly: K danému slovu vymyslet slova příbuzná Ze slov vypsat kořen Vytvořit slova s předponou Najít ve slovech koncovku Návod mají děti ve školním … Celý příspěvek

Rubriky: Český jazyk 6. třída |

Domácí úkol a nácvik na písemné opakování

Domácí úkol – str. 42, cvič. 6 – na 27. 9. Písemné opakování – 29. 9. – příslovce – pravopis – mě/mně, -n/nn, příslovečné spřežky + vyhledávání v textu a určování druhů – místa, času, způsobu, … Příslovečné spřežky můžete … Celý příspěvek

Rubriky: Český jazyk 9. třída |

Změny rozvrhu 26. září 2016

zmeny-20160926 zmeny-a-20160926

Rubriky: Suplování |

Nejen děti se učí…

… učí se i paní kuchařky ze školní jídelny Jelikož i kuchařina je o neustálém vzdělávání se a poznávání nového, tak 22. 9. 2016 proběhla v naší školní jídelně prezentace fy Podravka – Lagris a.s. na zadané téma: zdravá výživa a … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |

Změny rozvrhu 20. září 2016

zmeny-20160920 zmeny-a-20160920

Rubriky: Suplování |