Archiv pro měsíc: Září 2014

Učivo v říjnu

Tento měsíc se ještě budeme věnovat ohebným slovním druhům. Tentokrát se zaměříme na skloňování a pravopis přídavných jmen, zájmen a sloves. Zároveň zopakujeme všechny mluvnické kategorie těchto slovních druhů. Ve slohu vytvoříme proslov k významné akci a v literatuře přečteme … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |

Učivo v říjnu

Budeme se věnovat jednotlivým způsobům obohacování slovní zásoby (tvoření slov, přejímání z cizích jazyků, tvoření sousloví, přenášení významu). Budeme vyhledávat cizí slova, vysvětlovat je, nahrazovat slovy domácími s využitím slovníku. Porovnáme skloňování cizích jmen s českými slovy, zjistíme odchylky, vytvoříme … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |

Učivo v říjnu

Budeme ze zabývat různými způsoby tvoření českých slov (odvozování, skládání, zkracování). Stavba slova nám pomůže při odůvodňování vnitřního pravopisu slov, který si určitě zopakujeme. V literatuře i ve slohu se zaměříme na vnější i vnitřní charakteristiku.

Rubriky: Český jazyk 9. třída |

Učivo v říjnu

V říjnu se zaměříme na ohebné slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa), budeme je vyhledávat v textu, tvořit a používat jejich spisovné tvary. Zopakujeme si vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná. Zkusíme napsat dopis nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Český jazyk 8. třída |

Předpřítomný čas – opakování

Jak se tvoří předpřítomný čas si můžete připomenout zde: http://www.engames.eu/wp-content/uploads/2014/03/Present-perfect-complete-mind-map.png Graf pro utřídění nepravidelných sloves: http://www.engames.eu/wp-content/uploads/2013/11/Irregular-verbs2.jpg Minulý čas nebo předpřítomný čas? Vyzkoušejte si ve cvičení: http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_present_perfect.htm    

Rubriky: Aktuality |

Změny rozvrhu 1. 10. 2014

Změny – 0110 Změny rozvrhu v Bakalářích – 0110

Rubriky: Suplování |

Letové ukázky dravců

Dne 7. 10. budou mít žáci možnost zhlédnout letové ukázky dravců, které si pro nás připravila společnost Seiferos. V poutavém programu uvidí zástupce ptačí říše, kteří většinou patří k ohroženým druhům a ve volné přírodě se s nimi nemůžeme setkat. … Celý příspěvek

Rubriky: Zprávy z 9. třídy |

Statistika – vzor a úkol

Domácí úkol do pátku 3.10. pošlete na školní email: katerina.pirklova@zstrebovska-ustino.cz název poslaného souboru: dle příjmení Zadání: V souboru statistika  proveď statistické šetření dle zadání na listech: dny otevřených dveří kdo se narodil.   V případě dalších nejasností doporučuji konzultační hodiny ve čtvrtek. … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality |

Třídní schůzky

Dne 30.9.2014 od 17. hod. prosím rodiče, aby se zúčastnili třídní schůzky. Na programu budou informace z loňského testování a další organizační záležitosti. Z důvodu chystaných změn v přijímacím řízení na střední školy se ruší plánovaná schůzka s výchovným poradcem.

Rubriky: Aktuality |

Dravci

Dne 7. 10.2014 za příznivého počasí se zúčastníme programu o dravcích, ve kterém uvidíme živé zástupce skupiny dravci, dozvíme se o jejich životních potřebách a uvidíme ukázky výcviku dravých ptáků. Program probíhá venku. Cena programu 50,- Kč,

Rubriky: Aktuality |